Belediyemizde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınav Duyurusu:

SINAVIN ADI:  Akşehir Belediyesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Geçiş Sınavı.

SINAV USULÜ: Sınav sözlü olarak SABAH ve ÖĞLEN olmak üzere iki oturumda  yapılacaktır.

I.Oturum SABAH  09:00 – 12:30 saatleri arasında, II.Oturum ÖĞLEN  14:00-17:30 saatleri arasında yapılacak olup adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.

Adaylar sınava ilandaki sıra numarasına göre ve Nüfus Cüzdanı  ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

SINAV TARİHİ: Tespit  Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava, 20 ve 21 Mart 2018 tarihlerinde duyuru eki listede belirtilen gün ve oturumlarda alınacaklardır.

SINAV YERİ: Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınav Sonuçları Kurumumuz web sitesi arızalı olduğundan belediye hizmet binası ilan panosunda ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 4 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İtirazlar sınav sonuçlarına itiraz komisyonunca 5  gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. 13/03/2018

İlanen duyurulur.

Eki: pdfBaşvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan taşeron personel isim listesi.139.13 KB14/03/2018, 13:21

Bilgi için: 

Akşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü