AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

(Belediye Personeline Yöneliktir.)

            Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan Genel İdare Hizmetler Sınıfında EK-1 de kadro dereceleri ve sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Belediye personelinin görevde yükselme sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

I- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI:

           Süresinde başvurmuş ve atanılacak görevin aşağıda belirtilen niteliklerini son başvuru tarihi itibariyle taşımış olmak kaydıyla;

GENEL  VE ÖZEL ŞARTLAR:

Görevde yükselme suretiyle Şef kadroları için;

  1. a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
  2. b) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
  3. c) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sınava katılmak isteyenlerin başvuru formu ve ekinde istenilen belgeler ile birlikte bağlı oldukları Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Başvurular 10/01/2019 tarihinde başlayıp, 25/01/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru form dilekçelerindeki bilgilerin ve eki belgelerin doğruluğu birim amirlerince kontrol edilip tasdik edildikten sonra form ve eki belgeler bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

Birim amirleri tüm başvuruları göndermek zorundadırlar.

III- KAYIT İŞLEMLERİ 

  1. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına kayıtlar 17.06.2019 – 05.07.2019 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir:
  2. Adaylar, adresinde kayıt başvuru formunu dolduracaklar, http://esertifika.anadolu.edu.tr fotoğraflarını sisteme yükleyecekler ve başvuru formunun doğruluğunu onaylayacaklardır.
  3. Adaylar, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına katılım ücreti olan 100 TL'yi kayıt başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatıracaklardır.

IV- GÖREVDE YÜKSELME SINAVI:

Görevde yükselme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Adaylar, 06.10.2019 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup,  sınavda her dersten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.  

Adaylar, sınav giriş belgelerini, 30.09.2019 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında  yanlarında bulunduracaklardır.   

      

V- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:

      Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 21.10.2019 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.11.2019 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

                      

  İLAN OLUNUR.

 

NOT: Başvuru yapmak isteyen personel talep  dilekçelerini çalıştıkları birimlerine verecekler,  birimlere gelen başvurular birim müdürlerince genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları konusunda incelendikten sonra Ek-3 ve Ek-4’deki formları ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 

docxSINAV DUYURUSU TAM METNİ VE EK FORMLARI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ37.4 KB

 

 

 

0
0
0
s2sdefault