Belediyemiz bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alımları için yayımlanan ilana istinaden 21.12.2021 ve 23.12.2021 tarihlerinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara ilişkin sınav sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Memur Alımı Sınavı Sonuçları için pdftıklayınız.

Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları için pdftıklayınız.

Asil Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 21/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar Meydan Mahallesi Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak atama için öngörülen koşulara uymayan, gerekli belgeleri süresi içerisinde getirmeyen veya ulaştırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.


ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Atama Talep Dilekçesi - docindirmek için tıklayınız
 2. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği
 3. Adli sicil kaydı (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 5. Sağlık Kurulu Raporu (Memur/Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir)
 6. İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden Yerleşim Yeri Belgesi)
 7. 6 adet biyometrik fotoğraf  (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. ÖSYM sitesinden alınan barkodlu 2020 KPSS sonuç belgesi
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet veya nüfus müdürlüğünden alınabilir)
 11. Sürücü Belgesinin noter tasdikli örneği
 12. Güvenlik Araştırma Formunu docindirmek için tıklayınız.