Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personeli’nin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik gereğince“ 26.09.2021 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan  yazılı sınav sonucunda başarılı olarak 03 Aralık 2021  tarihide  yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavına katılan personele ait sözlü sınav sonuçları ile kesinleşmiş başarı listesi  aşağıda gösterilmiştir,  ilanen duyurulur.

tablo