Akşehir Belediye Başkanlığı Memur ve Zabıta Memuru Alımı İlanına başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi ağağıda belirtilmiştir.

İlanın 1.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (LİSANS) tıklayınız..

İlanın 2.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (LİSANS) tıklayınız..

İlanın 3.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (LİSANS) tıklayınız..

İlanın 4.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (LİSANS) tıklayınız..

İlanın 5.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (LİSANS) tıklayınız..

İlanın 6.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (LİSANS) tıklayınız..

İlanın 7.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (LİSANS) tıklayınız..

İlanın 8.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (ÖN LİSANS) tıklayınız..

İlanın 9.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (ÖN LİSANS) tıklayınız..

İlanın 10.sırasındaki Memur kadrosuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazanan ayaların listesi için (ÖN LİSANS) tıklayınız..

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.

Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır.  Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen (adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu)  "Sınav Giriş Belgesi"  adayların başvuru Formunda belirtmiş oldukları adreslerine postalanacaktır.

Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile Zabıta Memuru kadrosuna başvuran adaylar uygulamalı sınav için uygun spor malzemelerini (Eşofman, Spor Ayakkabı vb.)  yanlarında bulunduracaktır.

SINAVIN UYGULAMA BÖLÜMÜNE İLİŞKİN, PARKUR ile ilgili sınavdan önce adaylara parkurla ilgili gerekli bilgiler verilecek ve uygulamalı olarak gösterilecektir.