5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin son paragrafı “Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.” Gereğince, 2014-2021 yılları arasında Akşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri ve Belediye Encümeni Kararı ile aşağıda Adı Soyadı ve Unvanı yazılı personele ikramiye ödemesi yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yahya YILDIZ

Başkan Yardımcısı

İbrahim ÖNCEL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Yılmaz UBUZ

Zabıta Memuru

(İzmir Aliağa Belediyesine naklen tayin olmuştur.)

Ebubekir AKBULUT

Destek Hizmetleri Müdür Vekili

M. Ozan KÜÇÜK

Fen İşleri Müdür Vekili

Orhan UYAR

Temizlik İşleri Müdür Vekili

Mehmet KORKUSUZ

Memur

Halil ÖZ

Zabıta Memuru