afis 2023

“64.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği” kapsamında, bu yıl düzenlenecek olan “Yaşamın İçinden” konulu 9’uncu uluslararası fotoğraf yarışması ile hayatımıza iz bırakan sanatsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif “O ANLARI” ölümsüzleştirerek geleceğe ışık tutmak, ülkemiz ve dünya fotoğraf sanatına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi:

 • Kapanış Tarihi : 28 Mayıs 2023 saat 23.00 (TSI)
 • Jüri Toplanma Tarihi : 10 Haziran 2023
 • Sonuç Bildirim Tarihi : 13 Haziran 2023
 • Sergi Açılış Tarihi : 05 Temmuz 2023
 • Ödül Gönderim Tarihi : 31 Ağustos 2023 tarihinde kadar gönderilmiş olacaktır.
 • Katalog Yayın Tarihi : Kasım 2023

Ödüller-Sergilemeler:

 • FIAP Altın Madalya
 • TFSF Altın Madalya
 • FIAP Gümüş Madalya
 • FIAP Bronz Madalya
 • FIAP Mansiyon (6 adet)
 • Akşehir Belediyesi Özel Ödülü (Plaket)
 • AKFAD Özel Ödülü (Plaket)
 • Sergileme (en fazla 50 adet)

Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla):

 • Dr.Salih AKKAYA : Akşehir Belediye Başkanı, TR
 • Sernur BAĞCI : (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı,FOTOSEL, TR
 • Celil GEÇER : Fotoğraf Sanatçısı, AKFAD,TR
 • İbrahim ÖNCEL : Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, TR
 • Hakan TOKUÇ : (EFIAP, UPI CROWN 2), Fotoğraf Sanatçısı, EFOD, TR

pdfAyrıntılı Bilgi ve Katılım Şartları

yarismaya katil


9th INTERNATIONAL PHOTOCONTEST “Through Life”

The 9th international photography competition with the theme “through life” will be held within the scope of the 64th International Akşehir Nasreddin Hodja Festival organized in Akşehir, Turkiye every year. In this year's contest, we aim to shed light on the future by immortalizing the artistic, cultural, social, economic and sportive “The Moments” that have left their mark trace on our lives, our country and the world.

Calender:

 • Closing date : 28 May 2023 (23:00, Turkish Standard Time )
 • Jury meeting : 10 June 2023
 • Result announcement : 13 June 2023
 • Exhibitions date : 05 July 2023
 • Sending avards : It will be sent by 31 August 2023
 • Catalog release date : November 2023

Awards-Exhibits:

 • FIAP Gold Medal
 • TFSF Gold Medal
 • FIAP Silver Medal
 • FIAP Bronze Medal
 • FIAP Honorable Mention (6 pieces)
 • Municipality of Akşehir Special Prize (Plate)
 • AKFAD Special Prize (Plate)
 • Acceptence (Maximum quantity:50)

Jury Members:

 • Dr. Salih AKKAYA : Mayor of Akşehir, TR
 • Sernur BAĞCI, AFIAP : Photography artist, TR
 • Celil GEÇER : Photography artist, TR
 • İbrahim ÖNCEL : Akşehir Municipality Culture and Social Affairs Manager, TR
 • Hakan TOKUÇ, EFIAP : Photography artist, UPI CROWN 2, TR

pdfDetailed Information and Terms of Participation

join contest