Yıllardır 9 köyümüzün en büyük sorunu olan kıyı kenar konusu milletvekilimiz Orhan Erdem, Belediye Başkanımız Salih Akkaya ve Ak Parti İlçe Başkanımız Abdurrahman Çardakoğlu’nun ısrarlı takibi sonucu artık çözüldü.  

Akşehir Gölü’nün Konya İl sınırları (Akşehir ve Tuzlukçu İlçe sınırları) dâhilinde kalan kıyı kesimine ait; 1/1000 ölçekli onaylı hâlihazır harita paftaları üzerine Konya Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 98 adet pafta üzerinde tespit edilen kıyı kenar çizgisi 04.01.2019 tarihli ve 1315 sayılı Makam Oluruna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştı.

Akşehir Gölüne ait daha önce 958,00 m. olarak belirlenen maksimum su kotunun, Belediyemizin ve milletvekilimizin ısrarlı takibi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce küresel ısınma ve yağış rejimi dikkate alınarak 956,30 m. olarak revize edilmesi üzerine; 3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin, onaylı kıyı kenar çizgilerinin değiştirilebileceği hallere açıklık getiren, 9. maddesinin e fıkrasındaki "Tabii ve suni göl kıyı kesimlerinde maksimum su kotunun (Ek:RG-24/10/2020-31284) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce veya mahkeme kararları uyarınca değiştirilmesi," hükmü uyarınca; 98 adet pafta üzerinde tespit edilen kıyı kenar çizgisi iptal edilerek, Akşehir Belediyemiz harita ekiplerince arazide 2 aylık, büroda 1 aylık çalışma sonucu hazırlanan paftalar, Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca, yeniden değerlendirilerek tespit edilen Kıyı Kenar Çizgisi; 27.04.2023 tarihli ve 6289215 sayılı Bakanlık Makam Olur’una istinaden, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanmıştır.

İptal edilen kıyı kenar çizgisine ait pafta listesi ile yeniden tespiti yapılarak onaylanan kıyı kenar çizgisi (tespite ilişkin nokta numaralarını gösterir şekilde düzenlenen) pafta listesi Belediyede 9 Mayıs 2023 günü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Onaylı kıyı kenar çizgisi paftaları Belediyemiz İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğümüzde görülebilir.  

Onaylanan kuyu kenar çizgisi paftaları 30 gün askıda kaldıktan sonra kesinleşecektir. Yeni belirlenen kıyı kenar çizgisine göre 04.01.2019 tarihinde belirlenen kıyı kenar çizgisi ile 24.03.2023 tarihinde belirlenen kıyı kenar çizgisi arasında tam 30.199.101 m² (yaklaşık 302 hektar) alan çitçilerimize kazandırılarak tarım yapılabilir hale gelmiştir.

İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.  Katkı ve desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’ye, DSİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta ve Mekânsal Planlama Genel Müdürümüz Sayın Erdal Kayapınar ile Konya Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Hülya Şevik Hanımefendi’ye Akşehir Çiftçilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Akşehir Belediye Başkanlığı