T.C. Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün E-68812891-952.01.04.01-276063 sayı, "İRAP Eylemlerinin Yayımlanması" konulu yazısına istinaden; AFAD İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) gereğince Akşehir Belediyesi olarak sorumlu olduğumuz eylemler listesi aşağıda bulunmaktadır.

pdfİlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

pdfEylemler listesi tablosuna PDF olarak buradan ulaşabilirsiniz

İRAP AYRINTILI BİLGİ İÇİN: https://irap.afad.gov.tr/tr

 

irap1irap2irap3irap4irap5irap6

 

AFAD İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Gereğince
Akşehir Belediyesi Olarak Sorumlu Olduğumuz Eylemler Listesi
EYLEM NO EYLEM AFET TÜRÜ DESTEKLEYEN KURUMLAR DÖNEM
42-A1-H10-E10 Obruk Duyarlılık Haritasına göre yerleşim alanlarında duyarlılığı yüksek görülen yerleşim yerlerinde bulunan yapıların tespit edilmesi. Obruk Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H10-E11 Obruk Duyarlılık Haritasına göre duyarlılığı yüksek görülen alanlarda yerleşim yerlerinin dışında bulunan yapıların tespit edilmesi. Obruk Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H10-E3 İl merkezi ve tüm ilçelerde yapı envanter çalışmalarının tamamlanması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2024
42-A1-H10-E4 1999 öncesi yapılmış yapılar il genelinde tespit edilerek envanterinin sayısal olarak oluşturulması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2024
42-A1-H10-E5 İl genelinde yapı envanterinin periyodik olarak güncellenmesi ve İlgili kurumlarla paylaşılması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2024
42-A1-H10-E6 İl genelinde metruk binaların tespitinin yapılması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2024
42-A1-H11-E3 İl genelinde Belediyelerin sorumluluk alanındaki deprem güvenliği açısından kritik noktalar (kavşak, tünel, alt geçitler, üst geçitler vb. ) belirlenerek gerekli önlemlerin alınması için planlamaların yapılması. Deprem YHT Gar Müdürlüğü
TCDD Gar Müdürlüğü
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H13-E1 Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esasları Kapsamında 6306, 5366 ve 5393 sayılı kanunlara göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde İl ve İlçe Belediyelerince Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerinin hazırlanması. Tüm Afetler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H13-E10 Tehlikeli madde üreten tesislerde oluşabilecek kazaların etkilerinin azaltılması için imar planı notlarında ve hükümlerinde belirtilen kriterlere titizlikle uyulması. Endüstriyel Kazalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H13-E5 Mekânsal planlar hazırlanırken, Su Yönetim Planı ve Kuraklık Yönetim Planı gibi havza bazlı planlar ile uyumunun sağlanması için çalışmaların yapılması. Kuraklık Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H13-E7 Kütle hareketlerinden dolayı geçmiş yıllarda 7269 Sayılı yasa kapsamında Afete Maruz Bölge Kararı alınmış yerler için ilgili mevzuatın 14. Maddesi uygulanacak, yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi. Kütle Hareketleri Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H1-E1 İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında sosyal yapı, bağımsız birim sayısı, bina tipi, kat sayısı, inşaat ruhsat tarihi, bodrum kat kullanımı, yapım yılı, yangın merdiveni, kiracı/ev sahibi durumu, tadilat durumu vb. öznitelik bilgilerinden oluşan mevcut yapı stoğunun MAKS standartlarına uygun CBS tabanlı envanterin çıkarılması. Tüm Afetler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Kadastro İl Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H2-E3 İmar planına esas ölçekte jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları eksik olan il merkezi ve ilçelerindeki yerleşim alanlarında bu çalışmaların tamamlanması. Deprem Maden Tetkik ve Arama Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü
Selçuk Üniversitesi
Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
İnşaat Mühendisleri Odası
2022-2026
42-A1-H2-E4 İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında mevcut yapı stoğu envanterinin çıkarılması çalışmaları kapsamında alt katı depo, dükkân, mağaza, market vb. amaçlarla kullanılan çok katlı binalar belirlenip haritalandırılarak bu tür yapılarda taşıyıcı sisteme sonradan yapılacak proje dışı müdahaleleri önlemek için belli aralıklarla kontrollerin yapılması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H2-E5 Mevcut yapı stoku envanterinin çıkarılması çalışmaları kapsamında il merkezi ve ilçelerinde bitişik nizam binalar belirlenerek, sayısal haritalar hazırlanması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H2-E6 İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında yer alan metruk binalardan tehlike arz edenlerin yıkılması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H2-E9 İlimizde riskli görülen yerlerin İmar planı esas alınarak jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları yeniden değerlendirilerek obruk oluşumu ve bu yönde iyileştirme ve gerekli çalışmalar yapılması. Obruk Maden Tetkik ve Arama Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Selçuk Üniversitesi
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
2022-2026
42-A1-H6-E4 Obruk duyarlılığı yüksek olan alanlarda imar ve yapılaşma çalışmalarının yapılmamasına yönelik çalışmalar yapılması. Obruk Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Selçuk Üniversitesi
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
2022-2026
42-A1-H6-E5 Obruk duyarlılığı yüksek olan alanlarda yatırım ve alt yapı faaliyetlerinin iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılması. Obruk Selçuk Üniversitesi
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
2022-2026
42-A1-H7-E11 Yerleşim yerlerindeki heyelan/kaya düşmesi tehlikesi bulunan bölgelere uyarıcı nitelikteki bilgilendirme levhalarının yerleştirilmesi için çalışmalar yapılması. Kütle Hareketleri Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2022-2024
42-A1-H9-E1 7269 Sayılı Kanunun kapsamında Afete maruz bölgeleri içinde yapılaşmaya izin verilmemesi ve bu alanların rutin aralıklarla kontrol edilmesi ve mevzuat kapsamında gereğinin yapılması. Tüm Afetler Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ENERYA Gaz Dağıtım A.Ş.
MEDAŞ
2021-2026
42-A1-H9-E10 Obruk Duyarlılık Haritasına göre duyarlılığı yüksek görülen yerleşim yerlerinde, yeni imara açılacak alanlarda, yapılacak yapılar için jeolojik-jeoteknik çalışmalar esnasında obruk riski araştırmalarının yapılarak gerekli önlemler alınıp, uygulamalar yapılması. Obruk Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Selçuk Üniversitesi
Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
2022-2026
42-A1-H9-E11 Kazı güvenliği ve alınacak önlemlere ait genelge esaslarına uyulmasına ilişkin denetim ve uygulamalara ağırlık verilmesi. Kütle Hareketleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H9-E16 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olmayan binaların; itfaiye uygunluk raporu yönünden denetlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılması. Yangın Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 2022-2026
42-A1-H9-E17 Endüstriyel Tesislerin etki alanı içerisinde bulunan yapılar tespit edilmesi ve yeni imar izni verilmemesi. Endüstriyel Kazalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H9-E3 Afete maruz bölgelerde yapılaşma izni verilmemesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi. Tüm Afetler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H9-E8 Kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimlerin artırılması. Deprem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Konya Milli Emlak Müdürlüğü
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2022-2026
42-A1-H9-E9 Obruk Duyarlılık Haritasına göre duyarlılığı yüksek görülen yerleşim yerlerinde daha mevcut imara esas Jeolojik-Jeoteknik çalışmaların tekrarlanarak karstik boşlukların tespit edilmesi yönünde çalışmalar yürütülerek gerekli önlem ve uygulamaların yapılması. Obruk Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Selçuk Üniversitesi
Jeoloji Mühendisleri Odası
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
2022-2026