Basın, şüphesiz iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri. Aynı zamanda, bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde etkili bir araçtır.

Toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi ifa eden basının, bu işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisidir ve geçmişten günümüze; halkın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini doğru, tarafsız ve hızlı bir biçimde yerine getirmektedir. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Basın kurumları yaptıkları haberlerle toplumun geniş bir kısmını etkileyebilmektedir. Bu kapsamda; yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız; ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden   darbe girişimine  karşı  dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin  bir tutum almışlardır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, tüm basın mensuplarımıza bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de  ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Salih AKKAYA     
Akşehir Belediye Başkanı