Tarihin her döneminde, aile ve toplum yapısının merkezinde yer alarak büyük fedakârlıklar sergileyen, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük katkılar sağlayan kadınlarımız; toplumsal ve ekonomik yaşamın büyümesindeki en önemli temel taşlarımızdan biridir...

Aileyi bir arada tutan bağın en güçlü koruyucusu, annelik gibi kutsal ve yüce bir mertebenin erişilmez temsilcileri olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum.

Tarihimizin şanlı sayfalarında kadınlarımız, analarımız geleceğimizin yönlenmesinde de büyük rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan Hayme Ana; Türk kadınının vefakâr, cefakâr ve aynı zamanda gerektiğinde yol gösterici bir lider rolünde olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Kocası Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu'nun başına geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad'ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt'e yerleşir. Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük rol oynayan Hayme Ana ‘Devlet Ana’ diye de anılır. Eşsiz ve Şanlı Milletimiz; Hayme Ana, Nene Hatun, Kara Fatma ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in Annesi Zübeyde Hanım gibi birçok eli öpülesi analarımız sayesinde bugünlere gelmiştir.

Ülkemizin ve toplumumuzun geleceği; annelerimizin, kadınlarımızın yetiştirdiği ve yetiştireceği insanlar sayesinde şekillenmiş ve şekillenecektir. Bu nedenle kadınlarımızın, annelerimizin yüzleri gülmüyorsa, onlar kendilerini değerli hissedemiyorsa, kadınlarımıza gereken değer ve önem verilmiyorsa, o toplum ve ailenin huzurlu bir toplum ve aile olması da mümkün değildir.

Akşehir Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik olan proje ve hizmetlerimizle ilgi çalışmalarımız sürmekte olup bu hizmet ve projelerimizde artarak devam edecektir. Akşehir Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte hizmete sunduğumuz (ASEM) Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’miz; Akşehirli hanımlarımıza hizmet etmektedir. Yine ‘Hanım Kardeşlerimiz ile Akşehir’imizi Konuşuyoruz’ toplantılarımız ile Akşehir’imize daha güzel hizmetler ve projeler verebilmek için kadınlarımızın yanındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyor; şefkatin, sevginin ve fedakârlığın birer simgesi olan tüm kadınlarımıza ve analarımıza; aileleriyle birlikte, mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler temenni ederek sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Salih AKKAYA
Akşehir Belediye Başkanı

002