Demokraside kamusal bir güç olarak kabul edilen basın; vatandaşımızın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini yapan önemli bir unsurdur.

Basın; halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireylerin ve toplumun da meydana gelen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünyayla sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır.

Basın kurumları yaptıkları haberlerle toplumun geniş bir kısmını etkileyebilmektedir. Basın kuruluşlarımız bu vazifelerini özgür, tarafsız, objektif bir şekilde yaparken içinde yaşadıkları toplumun, kamu düzeninin ve mesleklerinin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık anlayışında olmaları da büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti yapan şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm değerli yerel ve ulusal basın mensuplarımızın Basın Bayramı’nı kutluyor, ebediyete intikal eden tüm basın çalışanlarını rahmetle anarken,  ilkeli, tarafsız, objektif ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde görevlerini yerine getiren tüm gazetecilerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Salih AKKAYA        
Akşehir Belediye Başkanı