Yaşadığımız yüzyılın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan yazılı ve görsel medya kurumlarında, kamu adına hareket ederek, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevini yapan gazetecilerimiz, vefakar ve cefakar şartlarda bizlere haberleri ulaştırmada özveriyle görevlerini sürdürmektedirler.

İlkeli ve objektif haber yapmak en büyük sorumlulukları olan gazetecilerimiz, sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü zorluğa göğüs germektedir. Gazetecilik; halkın haber alma ve bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli meslek gruplarından birisidir.

Ülkemizde ve dünya çapında birçok olayın aydınlatılmasında önemli görevler üstlenen gazeteciler, yerelden genele sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki haber ve katkılarıyla ülkemizin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Kamuoyu, basından okudukları ve öğrendikleri haber ve yorumlar doğrultusunda bilgi sahibi olurlar. Bu nedenle gazetecilerin, yaptıkları haber ve değerlendirmeler ile toplumu doğru bilinçlendirme sorumlulukları da bulunmaktadır.

Bu vesileyle yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti yapan değerli basın mensuplarımızın “21 Ekim Gazeteciler Günü”nü kutlarken, ebediyete intikal eden tüm basın çalışanlarını rahmetle anıyor,  ilkeli, tarafsız, objektif ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde görevlerini yerine getiren tüm gazetecilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Salih AKKAYA     
Akşehir Belediye Başkanı