Manevi iklimine girmenin sevincini yaşadığımız Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regaib Kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat´ le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile de zirveye ulaşan, Ramazan Bayramı’yla maddi ve manevi alanda “Bayram” a dönüşen bir manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Üç ayların girdiğimizin müjdesini veren Regaib Kandili'ni de bu akşam idrak edebilmenin sevincine ve huzuruna inşallah hep birlikte nail olacağız. Regaib Kandili, Yüce Allah’ın af ve mağfiretinin istendiği, umut, huzur ve ilahî müjdelerle dolu kutlu bir gecedir.

Toplum olarak daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde; İdrak edeceğimiz mübarek üç ayların ve kandil günlerinin toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceği düşüncesiyle; başta annemiz-babamız olmak üzere akrabalarımızla, komşularımızla, arkadaşlarımızla münasebetlerimizi güçlendirmeli; birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmalı; aramızdaki dargınlık ve küskünlükleri kaldırmalı; kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin ve tüm İslam Âleminin, Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna ve bilhassa İslâm dünyasının her beldesinde akan kanların durmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Yüce Mevla; Bizleri Regaib’le O’na rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan´ın sonunda cenneti hak eden kullarından eylesin İnşallah…

Dr. Salih AKKAYA    
Akşehir Belediye Başkanı

knd1