kiraz logo

Sınıf: Bigarreau

Olgunluk Zamanı: Mevsimsel özelliklere göre değişmekle beraber genellikle 20 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında hasat periyodu olan geç olgunlaşan bir çeşittir.

Meyve Sapı: 48-50 mm. uzunluğunda, ince bir sap yapısına sahiptir.

Şekil: Geniş kalp şeklindedir.

İrilik: Çok iri, 9-13 gr. ağırlığındadır. Eni 26.50-32 mm, boyu 27-29 mm'dir.

Renk: Parlak, koyu kırmızıdır.

Meyve Eti: Çok sert, gevrek, sulu, çok lezzetli ve özel bir aromaya sahip çok kaliteli bir çeşittir. Meyve eti kabuk rengine göre daha açık renklidir.

Çekirdek: Ortalama 0,3-0,4gr. ağırlığında olup ete çok az bağlıdır.

Dölleyicileri: Kendine kısır olup mutlaka yabancı tozlaşma ve döllenmeye ihtiyaç duymaktadır. Starks Gold, Merton Late, Lambert, Bigarreau Gaucher, Noble, Jübilee ve Akşehir
bölgesinde yetişen yerli çeşitlerimizden Gilli gibi çeşitler dölleyiciler arasında yer almaktadır.

Diğer özellikler: Konya-Akşehir ve Afyon-Sultandağı İlçelerinde yetiştirilen bu çeşidimiz meyve çatlaması yapmadığı gibi uzun yol koşullarına çok dayanıklıdır. Meyve sapı tüketiciye ulaşıncaya kadar uzun süre canlılığını korumakta ve yeşil kalmaktadır.

Ayırt Edici Özelliği: İklim etmenlerinin bitki örtüsünün sahaya yerleşmesini, gelişmesini ve büyümesini doğrudan etkilediği, dolaylı olarak çözülme ve toprak oluşumunda önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle Akşehir Kirazını diğer yöre kirazlarından ayırt eden faktörler çevresel ve niteliksel özellikleriyle maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

  1. Akşehir Kirazının çapı 26 mm.'den büyüklük oranı %80-90 aralığındadır.
  2. Akşehir Kirazı; bölge adaptasyonu, fizyolojik gelişimi ve ekonomik ömrü üst seviyelerde olan bir ürünümüzdür. Periykodısite göstermez ve genellikle istikrarlı bir verim sürecine sahiptir.
  3. İlçemizin kuzeyinde yer alan Akşehir Gölü ve kuzeybatısındaki Eber Gölü ile güneyindeki Sultan Dağlarının oluşturduğu mikroklima iklimi nedeniyle Akşehir Kirazının istediği uygun ortam oluşmakta (ısı, nem, yağış, güneşlenme, soğuklanma isteği ve don zararı gibi) ve Akşehir Kirazı’ndan kendine has bir aroma, tad ve lezzete sahip, en iyi kalitede meyve alınmaktadır.
  4. Bölgede yaz aylarında nem oranı 60%'dan aşağı düşmemekte ve yeterli derecede nemli bir ortam oluştuğundan Kirazın olgunlaşma dönemindeki sıcaklarda meyvenin su kaybı minimum seviyede kalmakta ve ani olgunlaşma riski ortadan kalkmaktadır. Bu riskin en az seviyede olmasıyla kiraz meyvesinin şeker oranı düşük, asiditesi normal seviyelerde kalmaktadır. Meyve etinin gevrek bir yapıya sahip oluşu, sertliği, sululuğu ve hafif mayhoşumsu özelliğiyle tüketiminde ve
    damak tadı olarak çok kaliteli bir çeşittir.
  5. Mikro-klima özelliği, merkezde yer alan Akşehir'de üst düzeyde etkisini hissettirir. Bu özellik Akşehir Kirazı'nın istediği uygun ortamı fazlasıyla sağlar. İlçemizde Atakent, Gölçayır, Değirmenköy, Yeniköy, Saray, Ulupınar, Engili, Gedil, Ilıcak ve Çakıllar gibi kasaba ve köylerimizde temel ürün olarak yetiştirilmektedir.
  6. Akşehir kirazının yaşam alanını oluşturan topraklar ise verimli fraksiyona sahip topraklardır. Yaklaşık olarak eşit oranlarda kum, kil ve şilt içeren, su tutma ve hava kapasitesi iyi, drenajı, su geçirgenliği yeterli olan (tınlı) topraklardır. Bu verimlilik Akşehir'de uygun iklimle birleşince sık bitki örtüsünü desteklemekte ve organik maddece zengin, madde çevrimi yüksek dengeli bir ekosistem oluşmaktadır. Bölgemize ait uzun yıllar yağış ortalaması 550-610 mm. arasında değişmektedir.
  7. Bölgemizdeki kiraz yetiştiriciliğinde ticari (kimyevi) gübre mümkün olduğunca kullanılmamakta olup her yıl düzenli, ağırlıklı ve dengeli bir çiftlik (hayvan) gübresi kullanımı sayesinde toprağın organik maddece zenginleştirilmesi düzenli, kaliteli bir verimle lezzet ve aromaca farklı bir kiraz ürünü alınmasında anahtar rol oynamaktadır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Sicil Bilgileri: https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/37932

001 2020 6 22 BLD 8545002 2020 6 22 BLD 8557003 2020 6 22 BLD 8594004 2020 6 22 BLD 8626005 2020 6 22 BLD 8630006 2020 6 22 BLD 8641007 2020 6 22 BLD 8662008 2020 6 22 BLD 8663009 2020 6 22 BLD 8690010 2020 6 22 BLD 8704011 2020 6 22 BLD 8715012 2020 6 22 BLD 8721013 2020 6 22 BLD 8949014 2020 6 22 BLD 9040015 2020 6 22 BLD 9049016 2020 6 22 BLD 9136017 2020 6 22 BLD 9153