SN Adı Soyadı Parti Görevler
 Ahat   Şahin Ak Parti  Meclis Üyesi
 Ahmet   Yıldız Ak Parti  Meclis Üyesi, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi
 Ahmet   Ötgün Ak Parti  Meclis Üyesi, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi
 Ali   Gürdal Ak Parti  Meclis Üyesi, 2. Meclis Başkan Vekili
 Asuman   Çörekçi Haydanlı Ak Parti  Meclis Üyesi, Encümen Üyesi, İmar Komisyonu Üyesi
 Hakan  Renkoğlu Ak Parti  Meclis Üyesi, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi, Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Yedek Meclis Üyesi
 Kudret   Aslım Ak Parti  Meclis Üyesi, Denetim Komisyonu Üyesi
 Mahmut  Gürlek Ak Parti  Meclis Üyesi, Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Meclis Üyesi, Tarihi Kentler Birliği Yedek Üyesi
 Mevlüt  Karayiğen Ak Parti  Meclis Üyesi, Denetim Komisyonu Üyesi
10   Mustafa   Zeybek Ak Parti  Meclis Üyesi, 1. Meclis Başkan Vekili
11   Özgür  Kaçar Ak Parti  Meclis Üyesi, Meclis Divan Katibi, Denetim Komisyonu Üyesi
12   Taner  Somuncu Ak Parti  Meclis Üyesi, İmar Komisyonu Üyesi
13   Tuncay  Çoban Ak Parti  Meclis Üyesi
14   Türkan Pınar  Çiğdem Ak Parti  Meclis Üyesi, Konya Belediyeler Birliği Yedek Meclis Üyesi, Tarihi Kentler Birliği Üyesi
15   Yusuf İzzettin   Yayla Ak Parti  Meclis Üyesi, Encümen Üyesi, İmar Komisyonu Üyesi
16   Yüksel  Erkan Ak Parti  Meclis Üyesi, Yedek Divan Katibi, Konya Belediyeler Birliği Meclis Üyesi
17   Ahmet   Duman MHP  Meclis Üyesi, Meclis Divan Katibi
18   Güner  Toka MHP  Meclis Üyesi, İmar Komisyonu Üyesi
19   Hakan  Yakut MHP  Meclis Üyesi, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi
20   Haldun   Salman MHP  Meclis Üyesi
21   Hamit  Akgöl MHP  Meclis Üyesi
22   Mehmet   Battal MHP  Meclis Üyesi
23   Mustafa   Kanyılmaz MHP  Meclis Üyesi, Denetim Komisyonu Üyesi
24   Mustafa   Küt MHP  Meclis Üyesi
25   Ramazan   Karakoyun MHP  Meclis Üyesi, Yedek Divan Katibi

Belediye Meclis Toplantı günleri her ayın ilk haftası Pazartesi günüdür. Meclis tatil ayı Temmuz Ayı olarak seçilmiştir. 


Belediye'nin organları arasında yer alan Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 17 ve 18. maddesi ile belirlenmiştir.

Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır.Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

MADDE 17. - Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18. - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyardan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

2016 Faaliyet Bülteni

Üye Menüsüüyelik işlemleri

Üye Girişi
Yeni Üye Kaydı
Yeni Şifre Talebi

Anket katılmak ister misiniz ?

Belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımızın Son 1 Yılda Akşehir'de Yaptığı Yatırım ve Faaliyetlerden Haberiniz var mı ?

Evet - 25.1%
Hayır - 74.8%

Toplam oy: 1077
Bu anket için oy kullanımı sona erdi ile: 01 Nis 2017 - 00:00

Fıkra Canlandırma Yarışması

banner takkasiz_k

banner hidirlik_k

Enerya - Akşehir Doğalgaz Dağıtım

btn multi_n
Akşehir Türküleri
Haberler
Haber Arşivi
Duyurular
Müdürlükler
E-Belediye
E-Hizmet
Telefon Rehberi
İletişim Formu
Bilgi Edinme
Doğrudan Başbakanlık
Mevzuat
İhale İlanları
Etik Komisyonu
Kaybettiklerimiz
E-Kitaplar
Akşehir'e Ulaşım
Ücretsiz Park Yerleri

4449153
Piyan - Eber Sarısı Tür Eylem Planı
Alburnus Nasreddini Tür Eylem Planı
Atık Pil Toplama ve Bertaraf Çalışmaları
Ekmek İsraf Etme!..
190x80harita
Dumansız Hava Sahası Hareketi

RSS Haberler

Akşehir Belediyesi içerik yayınlama servisini kullanmak için tıklayın...
Akşehir Belediyesi - Haberler

Twitter Akşehir Belediyesi Resmi Twitter Hesabı

Facebook Akşehir Belediyesi Resmi Facebook Hesabı