Etik Komisyonları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi ile bir tepe yöneticisi (Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müsteşar Yardımcısı, Bağımsız Başkanlıklarda, Bağımsız İdari Otoritelerde ve Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarında Başkan Yardımcısı, Bağımsız Genel Müdürlüklerde Genel Müdür Yardımcısı, İllerde Vali Yardımcısı, Belediyelerde Belediye Başkan Yardımcısı, İlçelerde Kaymakam gibi)  başkanlığında diğer ilgili birimlerden (Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı v.d.) üyelerin görevlendirilmesi ile oluşturulmuştur.


Temel görevleri;

  • Kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
  • Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,
  • Kurumlarındaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir.
Etik Komisyonları; etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarının yapılması, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurumsal mesleki etik ilkelerin tespit edilmesi, hizmet içi eğitim programlarına ve görevde yükselme eğitim ve sınavları ile personel alımına yönelik sınav konularına etik ilkelerin eklenmesi ve uygulamasının gözetilmesi, 'Kurumsal Etik Eğitimi Stratejisi'nin hazırlanması ile uygulanmasının koordinasyonu, kurumlarının yürüttüğü hizmetler açısından, merkez ve taşra teşkilatlarından üst düzey personelin katılımı etik sorun alanlarının tespit edilmesine yönelik çalıştayların düzenlenmesi gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır.

 

Ayrıca, Etik Komisyonlarının temel görevi olan etik kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla Kurulumuz tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi" kapsamında, Etik Komisyonları ile işbirliği içerisinde bir eğitim paketi hazırlanmış ve 25 eğitici yetiştirilmiştir.

Etik Komisyonları, yaptıkları faaliyetler ile ülkemiz bürokrasisi açısından Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmasına ilişkin 5176 sayılı Kanun ile kamu hizmeti anlayışında hedeflenen değişime önemli katkı sağlamaktadırlar.

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Etik Komisyonlarına ilişkin hükmü:

Etik komisyonu:


Madde 29 - Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

 

Akşehir Belediyesi Etik Komisyonu Başkanı ve Üyeleri :

Başkan: Mevlüt  YİĞİT (Belediye Başkan Yardımcısı)
Telefon: 0(332) 8110044
Faks: 0(332) 8131616

Komisyon Üyesi:
İbrahim ÖNCEL (Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)
Telefon: 0(332) 8133700
Faks: 0(332) 8132906

Komisyon Üyesi: Yeliz ÜSTÜNER (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni.)
Telefon: 0(332) 8138700
Faks: 0(332) 8138700
 

 

-MEVZUAT-

KANUNLAR


YÖNETMELİK

GENELGELER VE İLKE KARARLARI


Başbakanlık Genelgeleri

-BAŞVURU-

5176 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. (Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler bu Kanun hükümlerinin kapsamı dışındadır.)

Yetki alanına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü kamu görevlileri

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR;
 

Başvuru usulü

Madde 33 : Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır.

Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular

Madde 34 : Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması halinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi belirtilir. Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

Başvurunuzu aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz
E-Posta :  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Faaliyet Bülteni

2. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Üye Menüsüüyelik işlemleri

Üye Girişi
Yeni Üye Kaydı
Yeni Şifre Talebi

Anket katılmak ister misiniz ?

Belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımızın Son 1 Yılda Akşehir'de Yaptığı Yatırım ve Faaliyetlerden Haberiniz var mı ?

banner takkasiz_k

banner hidirlik_k

Enerya - Akşehir Doğalgaz Dağıtım

Planlı Elektrik Kesintileri

btn multi_n
Akşehir Türküleri
Haberler
Haber Arşivi
Duyurular
Müdürlükler
E-Belediye
E-Hizmet
Telefon Rehberi
İletişim Formu
Bilgi Edinme
Doğrudan Başbakanlık
Mevzuat
İhale İlanları
Etik Komisyonu
Kaybettiklerimiz
E-Kitaplar
Akşehir'e Ulaşım
Ücretsiz Park Yerleri

4449153
Piyan - Eber Sarısı Tür Eylem Planı
Alburnus Nasreddini Tür Eylem Planı
Atık Pil Toplama ve Bertaraf Çalışmaları
Ekmek İsraf Etme!..
190x80harita
Dumansız Hava Sahası Hareketi

RSS Haberler

Akşehir Belediyesi içerik yayınlama servisini kullanmak için tıklayın...
Akşehir Belediyesi - Haberler

Twitter Akşehir Belediyesi Resmi Twitter Hesabı

Facebook Akşehir Belediyesi Resmi Facebook Hesabı